Nhà đất cần bán

Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 64 m2
Vị trí: Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 64 m2
Vị trí: Quận 12 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 4,5 Tỷ
Diện tích: 150 m2
Vị trí: Quận 12 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 3.1 Tỷ
Diện tích: 200 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 4,8 Tỷ
Diện tích: 160 m2
Vị trí: Quận 12 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 6 Tỷ
Diện tích: 110 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/04/2019
Giá: 4.1 Tỷ
Diện tích: 225 m2
Vị trí: Quận 12 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 17/04/2019
Giá: 1500 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Vinh - Nghệ An
Ngày đăng : 16/04/2019
Giá: 2300 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Vinh - Nghệ An
Ngày đăng : 16/04/2019
Giá: 3300 Triệu
Diện tích: 165 m2
Vị trí: Vinh - Nghệ An
Ngày đăng : 16/04/2019
Giá: 4650 Triệu
Diện tích: 105 m2
Vị trí: Vinh - Nghệ An
Ngày đăng : 16/04/2019
Giá: 18 Tỷ
Diện tích: 160 m2
Vị trí: Vinh - Nghệ An
Ngày đăng : 16/04/2019
Giá: 1550000 Tỷ
Diện tích: 140 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 13/04/2019
Giá: 7 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Tân Phú - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 12/04/2019
Giá: 1379000 Tỷ
Diện tích: 30 m2
Vị trí: Quận 12 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 11/04/2019