Nhà đất cần bán tại xã/phường Xuân Thới Thượng - Hóc Môn - Hồ Chí Minh

Giá: 700 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/07/2019
Giá: 400 Triệu
Diện tích: 40 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/07/2019
Giá: 1,950 Tỷ
Diện tích: 255 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/07/2019
Giá: 1,980 Tỷ
Diện tích: 225 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/07/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 75 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 08/07/2019
Giá: 790 Triệu
Diện tích: 109 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 30/05/2019
Giá: 790 Triệu
Diện tích: 135 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 29/05/2019
Giá: 790 Triệu
Diện tích: 135 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 29/05/2019