Nhà đất cần bán tại xã/phường Xuân Thới Thượng - Hóc Môn - Hồ Chí Minh

Giá: 800 Triệu
Diện tích: 75 m2
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 75 m2
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 400 Triệu
Diện tích: 40 m2
Vị trí: Đường 2 - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1,950 Tỷ
Diện tích: 255 m2
Vị trí: Đường 2 - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1,980 Tỷ
Diện tích: 225 m2
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Bứa - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 790 Triệu
Diện tích: 135 m2
Vị trí: Đường Phạm Văn Sáng - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 790 Triệu
Diện tích: 135 m2
Vị trí: Đường Phạm Văn Sáng - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 790 Triệu
Diện tích: 109 m2
Vị trí: Đường Phạm Văn Sáng - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 520000000 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Đường Phan Văn Hớn - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 700 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Xuân Thới Thượng - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 975 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Đường 2 - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1900 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Đường Xuân Thới Thượng - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 599 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Bứa - Xuân Thới Thượng - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 70 m2
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Bứa - Xuân Thới Thượng - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 560 Triệu
Diện tích: 108 m2
Vị trí: Đường Xuân Thới Thượng 9 - Xuân Thới Thượng - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay