Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Hiệp - Hóc Môn - Hồ Chí Minh

Giá: 440 Triệu
Diện tích: 125 m2
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Tân Hiệp - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Bà Triệu - Tân Hiệp - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1,3 Tỷ
Diện tích: 52 m2
Vị trí: Đường Đỗ Văn Dậy - Tân Hiệp - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1,3 Tỷ
Diện tích: 52 m2
Vị trí: Đường 7 - Tân Hiệp - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1400 Triệu
Diện tích: 90 m2
Vị trí: Đường Đỗ Văn Dậy - Tân Hiệp - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 62000000 Tỷ
Diện tích: 310 m2
Vị trí: Đường 7 - Tân Hiệp - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1400000 Triệu
Diện tích: 96 m2
Vị trí: Đường Đỗ Văn Dậy - Tân Hiệp - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Bứa - Tân Hiệp - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1450000000 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Lê Lợi - Tân Hiệp - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 699 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Lê Thị Hà - Tân Hiệp - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 799 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Tân Hiệp - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 560 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Xuân Thới Thượng 28 - Tân Hiệp - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Bứa - Tân Hiệp - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 560 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Xuân Thới Thượng 28 - Tân Hiệp - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay