Nhà đất cần bán tại xã/phường Hóc Môn - Hóc Môn - Hồ Chí Minh

Giá: 3,3 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường 719 - Hóc Môn - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 550000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường An Sương - Hóc Môn - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 2100000 Tỷ
Diện tích: 4300 m2
Vị trí: Đường An Sương - Hóc Môn - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 200 m2
Vị trí: Đường Phan Văn Hớn - Hóc Môn - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 2,5 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường 2 - Hóc Môn - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 3 Tỷ
Diện tích: 300 m2
Vị trí: Đường 6 - Hóc Môn - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 700 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Bứa - Hóc Môn - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 600 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Lê Lợi - Hóc Môn - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường 2 - Hóc Môn - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 10 Triệu/m2
Diện tích: 85 m2
Vị trí: Đường Đỗ Văn Dậy - Hóc Môn - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 13 Triệu/m2
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Đường Đỗ Văn Dậy - Hóc Môn - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 3400000000 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Ngô Quyền - Hóc Môn - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 2000000 Triệu/m2
Diện tích: 2530 m2
Vị trí: Đường 6 - Hóc Môn - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1,6 Tỷ
Diện tích: 107 m2
Vị trí: Đường Lê Lợi - Hóc Môn - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 560 Triệu
Diện tích: 120 m2
Vị trí: Đường Lý Thường Kiệt - Hóc Môn - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay