Nhà đất cần bán tại xã/phường Hóc Môn - Hóc Môn - Hồ Chí Minh

Giá: 2,5 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/07/2019
Giá: 3 Tỷ
Diện tích: 300 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/07/2019
Giá: 3,3 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/07/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/07/2019
Giá: 3400000000 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/07/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 200 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 27/06/2019
Giá: 10 Triệu/m2
Diện tích: 85 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 21/05/2019
Giá: 13 Triệu/m2
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 21/05/2019
Giá: 2100000 Tỷ
Diện tích: 4300 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 21/03/2019
Giá: 550000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 21/01/2019