Nhà đất cần bán tại xã/phường Bà Điểm - Hóc Môn - Hồ Chí Minh

Giá: 2000000000 Triệu
Diện tích: 85 m2
Vị trí: Đường Phan Văn Hớn - Bà Điểm - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 680000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Bà Điểm 2 - Bà Điểm - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 400000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường 2 - Bà Điểm - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 5,2 Tỷ
Diện tích: 88 m2
Vị trí: Đường Bà Điểm - Bà Điểm - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 3,7 Tỷ
Diện tích: 175 m2
Vị trí: Đường Phan Công Hớn - Bà Điểm - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1550000 Tỷ
Diện tích: 140 m2
Vị trí: Đường 2 - Bà Điểm - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 3.1 Tỷ
Diện tích: 200 m2
Vị trí: Đường 2 - Bà Điểm - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 520 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Bứa - Bà Điểm - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 570 Triệu
Diện tích: 120 m2
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Bà Điểm - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 5,7 Tỷ
Diện tích: 158 m2
Vị trí: Đường Bà Điểm 3 - Bà Điểm - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 250 m2
Vị trí: Đường Phan Văn Hớn - Bà Điểm - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Bà Điểm - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1200 Triệu
Diện tích: 250 m2
Vị trí: Đường Nguyễn Ảnh Thủ - Bà Điểm - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1700 Triệu
Diện tích: 38 m2
Vị trí: Đường B - Bà Điểm - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 520 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Bứa - Bà Điểm - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay