Nhà đất cần bán tại xã/phường 4 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 49 m2
Vị trí: Đường H - 4 - Quận 8 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 46 m2
Vị trí: Đường Nguyễn Đình Chiểu - 4 - Quận 3 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1700 Triệu
Diện tích: 66 m2
Vị trí: Đường Trịnh Quang Nghị - 4 - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1700 Triệu
Diện tích: 66 m2
Vị trí: Đường Trịnh Quang Nghị - 4 - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1700 Triệu
Diện tích: 66 m2
Vị trí: Đường Trịnh Quang Nghị - 4 - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1700 Triệu
Diện tích: 66 m2
Vị trí: Đường Trịnh Quang Nghị - 4 - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 36 m2
Vị trí: Đường Nguyễn Tri Phương - 4 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Võ Văn Tần - 4 - Quận 3 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 70 m2
Vị trí: Đường 8 - 4 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Võ Văn Tần - 4 - Quận 3 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay