Nhà đất cần bán tại xã/phường Mỹ Hạnh Nam - Đức Hòa - Long An

Giá: 500 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 823 - Mỹ Hạnh Nam - Đức Hòa - Long An
Hôm nay
Giá: 500 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 824 - Mỹ Hạnh Nam - Đức Hòa - Long An
Hôm nay
Giá: 450000000 Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 824 - Mỹ Hạnh Nam - Đức Hòa - Long An
16/10/2019
Giá: 825 Triệu
Diện tích: 68 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 824 - Mỹ Hạnh Nam - Đức Hòa - Long An
16/10/2019
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 35 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Bứa - Mỹ Hạnh Nam - Đức Hòa - Long An
16/10/2019
Giá: 4200000000 Thỏa thuận
Diện tích: 141 m²
Vị trí: Đường 824 - Mỹ Hạnh Nam - Đức Hòa - Long An
16/10/2019
Giá: 840 Triệu
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 824 - Mỹ Hạnh Nam - Đức Hòa - Long An
16/10/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Mỹ Hạnh Nam - Đức Hòa - Long An
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường 2 - Mỹ Hạnh Nam - Đức Hòa - Long An
16/10/2019
Giá: 1.8 Tỷ
Diện tích: 260 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 824 - Mỹ Hạnh Nam - Đức Hòa - Long An
16/10/2019