Nhà đất cần bán tại xã/phường Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An

Giá: 8 Triệu/m²
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Hôm nay
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường 823 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Hôm nay
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Hôm nay
Giá: 750000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 823 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Hôm nay
Giá: 990 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Hôm nay
Giá: 700 Triệu
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Hôm nay
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 823 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Hôm nay
Giá: 6,8 Triệu/m²
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Hôm nay
Giá: 6,3 Triệu
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Hôm nay
Giá: 8,3 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Vành Đai 3 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Hôm nay
Giá: 6,8 Triệu/m²
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường 823 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Hôm nay
Giá: 6 Triệu/m²
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường 823 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Hôm nay
Giá: 720 Triệu
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Hôm nay
Giá: 700 Triệu
Diện tích: 160 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Hôm nay
Giá: 6 Triệu/m²
Diện tích: 354 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Hôm nay