Nhà đất cần bán tại xã/phường Đức Hoà Đông - Đức Hòa - Long An

Giá: 700 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Đức Hoà Đông - Đức Hòa - Long An
16/10/2019
Giá: 990 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Đông - Đức Hòa - Long An
16/10/2019
Giá: 610 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Đức Hoà Đông - Đức Hòa - Long An
16/10/2019
Giá: 700 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Đức Hoà Đông - Đức Hòa - Long An
16/10/2019
Giá: 600 Triệu
Diện tích: 111 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Đức Hoà Đông - Đức Hòa - Long An
16/10/2019
Giá: 4 Triệu/m²
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 823 - Đức Hoà Đông - Đức Hòa - Long An
16/10/2019
Giá: 8.9 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 823 - Đức Hoà Đông - Đức Hòa - Long An
16/10/2019