Nhà đất cần bán tại xã/phường Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 457000000 Tỷ
Diện tích: 86 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 1500000000 Tỷ
Diện tích: 200 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 1800000000 Tỷ
Diện tích: 462 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 690000000 Triệu
Diện tích: 140 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 700000000 Triệu
Diện tích: 130 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 690000000 Triệu
Diện tích: 135 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 125 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019