Nhà đất cần bán tại xã/phường Trung An - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 900 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 19/06/2019
Giá: 2.05 Tỷ
Diện tích: 530 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 23/05/2019
Giá: 3.2 Tỷ
Diện tích: 2370 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 11/05/2019
Giá: 4852000 Tỷ
Diện tích: 2854 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 11/05/2019
Giá: 1.250 Triệu
Diện tích: 178 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 07/04/2019
Giá: 1ty 400 Triệu
Diện tích: 161 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 07/04/2019
Giá: 750000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/01/2019