Nhà đất cần bán tại xã/phường Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 1.8 Triệu/m2
Diện tích: 500 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 1.6 Triệu/m2
Diện tích: 500 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 755 Triệu
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 1.6 Triệu/m2
Diện tích: 2000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 500 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 930 Triệu
Diện tích: 500 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 600 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 830 Triệu
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 19 Trăm nghìn/m2
Diện tích: 500 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 1360000000 Tỷ
Diện tích: 695 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 1453 Triệu
Diện tích: 333 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 4 Triệu/m2
Diện tích: 660 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019