Nhà đất cần bán tại xã/phường Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 1.8 Triệu/m²
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Cây Trâm - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Mỹ Khánh - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 400000 Trăm nghìn/m2
Diện tích: 2000 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 980 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1365 Triệu
Diện tích: 695 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1700 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1453 Triệu
Diện tích: 668 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 940 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.6 Triệu/m²
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Mỹ Khánh - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Mỹ Khánh - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 755 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Mỹ Khánh - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.6 Triệu/m²
Diện tích: 2000 m²
Vị trí: Đường Mỹ Khánh - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Cây Trâm - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 930 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Cây Trâm - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 600 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay