Nhà đất cần bán tại xã/phường Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 1.1 Tỷ
Diện tích: 113 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1.9 Triệu/m2
Diện tích: 3000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 19/06/2019
Giá: 19 Trăm nghìn/m2
Diện tích: 500 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 4 Triệu/m2
Diện tích: 660 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 1 Triệu/m2
Diện tích: 1500 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 500 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 2 Triệu/m2
Diện tích: 1020 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/06/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 500 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/06/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 07/06/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 07/06/2019
Giá: 4 Triệu/m2
Diện tích: 660 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 07/06/2019
Giá: 4000 Triệu/m2
Diện tích: 660 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 04/06/2019
Giá: 1.8 Triệu/m2
Diện tích: 500 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 04/06/2019
Giá: 755 Triệu
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 04/06/2019
Giá: 1.6 Triệu/m2
Diện tích: 2000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 04/06/2019