Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 470 Triệu
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Lê Minh Nhựt - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.6 Tỷ
Diện tích: 112 m²
Vị trí: Đường Lê Minh Nhựt - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1,8 Tỷ
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tỷ - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 10 Triệu/m²
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 469 Triệu
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Lê Minh Nhựt - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.4 Tỷ
Diện tích: 225 m²
Vị trí: Đường Bến Súc - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 2.6 Tỷ
Diện tích: 2100 m²
Vị trí: Đường Cây Da - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 430 Triệu
Diện tích: 44 m²
Vị trí: Đường Lê Minh Nhựt - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 10 Triệu/m²
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Đường Lê Minh Nhựt - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1200000000 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Liêu Bình Hương - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 570 Triệu
Diện tích: 1200 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 479 Triệu
Diện tích: 41 m²
Vị trí: Đường Lê Minh Nhựt - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Đường Lê Minh Nhựt - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 470 Triệu
Diện tích: 44 m²
Vị trí: Đường Lê Minh Nhựt - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/10/2019