Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 849 Triệu
Diện tích: 198 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 19/06/2019
Giá: 1,1 Tỷ
Diện tích: 120 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 650 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 05/06/2019
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 200 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 01/06/2019
Giá: 650 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 30/05/2019
Giá: 620 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 30/05/2019
Giá: 1,4 Tỷ
Diện tích: 250 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 30/05/2019
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 140 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 30/05/2019
Giá: 990 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 30/05/2019
Giá: 650 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 28/05/2019
Giá: 980 Triệu
Diện tích: 230 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 28/05/2019
Giá: 620 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 25/05/2019
Giá: 1.4 Tỷ
Diện tích: 250 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 25/05/2019
Giá: 690 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/05/2019
Giá: 420 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 16/05/2019