Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 680 Tỷ
Diện tích: 125 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 950000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 950000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 1800 Triệu
Diện tích: 110 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 8 Triệu/m2
Diện tích: 870 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 7 Triệu/m2
Diện tích: 1200 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 870 Triệu
Diện tích: 1200 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 1 Tỷ
Diện tích: 800 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 890 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 600000000 Triệu
Diện tích: 60 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 18 Triệu/m2
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 600000000 Triệu
Diện tích: 60 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 1300000000 Tỷ
Diện tích: 130 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 12 Triệu/m2
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019