Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 890 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 18 Triệu/m2
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 15/06/2019
Giá: 8 Triệu/m2
Diện tích: 870 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 04/06/2019
Giá: 870 Triệu
Diện tích: 1200 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 04/06/2019
Giá: 7 Triệu/m2
Diện tích: 1200 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 04/06/2019
Giá: 1 Tỷ
Diện tích: 800 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 01/06/2019
Giá: 940 Triệu
Diện tích: 109 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 29/05/2019
Giá: 940 Triệu
Diện tích: 109 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 29/05/2019
Giá: 1800 Triệu
Diện tích: 110 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/03/2019
Giá: 1.1 Triệu/m2
Diện tích: 16000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 13/03/2019
Giá: 680 Tỷ
Diện tích: 125 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 13/03/2019
Giá: 950000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 05/01/2019
Giá: 950000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 05/01/2019