Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 680 Tỷ
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 950000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 950000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1800 Triệu
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Đường 9 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 8 Triệu/m²
Diện tích: 870 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 7 Triệu/m²
Diện tích: 1200 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 870 Triệu
Diện tích: 1200 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 500 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Láng Le Bàu Cò - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1 Tỷ
Diện tích: 800 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 890 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 18 Triệu/m²
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 500 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường 363 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 12 Triệu/m²
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.400 Tỷ
Diện tích: 230 m²
Vị trí: Đường Huỳnh Minh Mương - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay