Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 900 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 490 Triệu
Diện tích: 104 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/06/2019
Giá: 890 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/06/2019
Giá: 15,5 Triệu/m2
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 13/06/2019
Giá: 530 Triệu
Diện tích: 125 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 13/06/2019
Giá: 1,1 Tỷ
Diện tích: 175 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 12/06/2019
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 120 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 12/06/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 130 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 12/06/2019
Giá: 16000000 Triệu/m2
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 11/06/2019
Giá: 16 Triệu/m2
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 05/06/2019
Giá: 15,5 Triệu/m2
Diện tích: 85 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 04/06/2019
Giá: 15,5 Triệu/m2
Diện tích: 85 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 04/06/2019
Giá: 15,5 Triệu/m2
Diện tích: 85 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 03/06/2019
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 112 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 28/05/2019
Giá: 1,4 Tỷ
Diện tích: 82 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 28/05/2019