Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 16 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Kim Cương - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 16 Triệu/m²
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Kim Cương - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 16 Triệu/m²
Diện tích: 81 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Kim Cương - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.150.000 Tỷ
Diện tích: 105 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Kim Cương - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 999000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 680000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 112 m²
Vị trí: Đường Huỳnh Minh Mương - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 530 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Vành Đai 4 - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 24000000 Tỷ
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường 11 - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 105 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 16 Triệu/m²
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 980 Triệu
Diện tích: 230 m²
Vị trí: Đường Lê Minh Nhựt - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.4 Tỷ
Diện tích: 135 m²
Vị trí: Đường Huỳnh Minh Mương - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 490 Triệu
Diện tích: 104 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay