Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 1.150.000 Tỷ
Diện tích: 105 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 999000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 680000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 112 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 530 Triệu
Diện tích: 125 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 24000000 Tỷ
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 105 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 16 Triệu/m2
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 1,4 Tỷ
Diện tích: 82 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 1.4 Tỷ
Diện tích: 135 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 490 Triệu
Diện tích: 104 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 16000000 Triệu/m2
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 1,1 Tỷ
Diện tích: 175 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 15,5 Triệu/m2
Diện tích: 85 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019