Nhà đất cần bán tại Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 540 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 440 Triệu
Diện tích: 125 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1350000 Tỷ
Diện tích: 125 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 11/04/2019
Giá: 1350000 Tỷ
Diện tích: 125 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 11/04/2019
Giá: 1,150 Tỷ
Diện tích: 128 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 10/04/2019
Giá: 1300000 Tỷ
Diện tích: 102 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/04/2019
Giá: 1300000000 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/04/2019
Giá: 950000000 Triệu
Diện tích: 125 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 03/04/2019
Giá: 980 Triệu
Diện tích: 5 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 02/04/2019
Giá: 10.5 Triệu/m2
Diện tích: 819 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 24/03/2019
Giá: 560 Triệu
Diện tích: 150 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/03/2019