Nhà đất cần bán tại xã/phường Phước Thạnh - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 875 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 19/06/2019
Giá: 3 Tỷ
Diện tích: 875 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 420.000.000 Triệu
Diện tích: 175 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/06/2019
Giá: 1700000 Triệu
Diện tích: 4436 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/01/2019
Giá: 480000000 Triệu
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 16/12/2018
Giá: 480000000 Triệu
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 15/12/2018
Giá: 550000000 Triệu
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/12/2018