Nhà đất cần bán tại xã/phường Phước Thạnh - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 1700000 Triệu
Diện tích: 4436 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 550000000 Triệu
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 480000000 Triệu
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 480000000 Triệu
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 420.000.000 Triệu
Diện tích: 175 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 3 Tỷ
Diện tích: 875 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 875 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 600000000 Triệu
Diện tích: 60 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 520000000 Triệu
Diện tích: 90 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 350000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 2000000 Triệu/m2
Diện tích: 2530 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019