Nhà đất cần bán tại xã/phường Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 1.8 Tỷ
Diện tích: 210 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 19/06/2019
Giá: 9 Triệu/m2
Diện tích: 210 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 19/06/2019
Giá: 940 Triệu
Diện tích: 105 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 1300 Triệu
Diện tích: 105 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 940000 Triệu
Diện tích: 125 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 890 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 890 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 890 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/06/2019
Giá: 890 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/06/2019
Giá: 1300 Triệu
Diện tích: 140 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 11/06/2019
Giá: 600 Triệu
Diện tích: 105 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 07/06/2019
Giá: 600 Triệu
Diện tích: 105 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 07/06/2019
Giá: 940000 Triệu
Diện tích: 109 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 07/06/2019
Giá: 880 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 05/06/2019