Nhà đất cần bán tại xã/phường Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 499 Triệu
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 600 Triệu
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường 8 - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 890 Triệu
Diện tích: 105 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Nê - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 1650000000 Triệu
Diện tích: 389 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 450000000 Triệu
Diện tích: 170 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Nê - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 890 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 880 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 8.9 Triệu/m²
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 890 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 936 Triệu
Diện tích: 105 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 650 Triệu
Diện tích: 105 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 700 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/10/2019