Nhà đất cần bán tại Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 6 Triệu/m2
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 890 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 105 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 680 Triệu
Diện tích: 800 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 105 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 23/04/2019
Giá: 650 Triệu
Diện tích: 105 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 16/04/2019
Giá: 9 Triệu/m2
Diện tích: 800 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 12/04/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 12/04/2019
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 11/04/2019
Giá: 8.9 Triệu/m2
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 11/04/2019
Giá: 9 Triệu/m2
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 10/04/2019
Giá: 9 Triệu/m2
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 10/04/2019
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 207 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 10/04/2019
Giá: 930 Triệu
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/04/2019