Nhà đất cần bán tại xã/phường Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 1350 Triệu
Diện tích: 150 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 1200 Triệu
Diện tích: 167 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 890 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/06/2019
Giá: 3500 Trăm nghìn/m2
Diện tích: 700 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 12/06/2019
Giá: 1300 Triệu
Diện tích: 1200 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 12/06/2019
Giá: 359 Triệu
Diện tích: 95 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 07/06/2019
Giá: 960000 Triệu
Diện tích: 300 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 04/06/2019
Giá: 420 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 31/05/2019
Giá: 520 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 25/04/2019
Giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 185 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/03/2019