Nhà đất cần bán tại xã/phường Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 1.1 Tỷ
Diện tích: 160 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Rành - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.7 Tỷ
Diện tích: 196 m²
Vị trí: Đường Bà Thiên - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1500000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 350000000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 790000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Bà Thiên - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 940 Triệu
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Bùi Thị Điệt - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 460 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 7,5 Triệu/m²
Diện tích: 196 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 755 Triệu
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 780 Triệu
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 755 Triệu
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1,3 Tỷ
Diện tích: 780 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 870 Triệu
Diện tích: 400 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Rành - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 480 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 9 Triệu/m²
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Rành - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay