Nhà đất cần bán tại xã/phường Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 10 Tỷ
Diện tích: 1871 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 19/06/2019
Giá: 9 Triệu/m2
Diện tích: 219 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 19/06/2019
Giá: 7 Triệu/m2
Diện tích: 196 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 19/06/2019
Giá: 1200 Triệu
Diện tích: 166 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 1400 Triệu
Diện tích: 200 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 7 Triệu
Diện tích: 211 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 15/06/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 102 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 12/06/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 102 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 12/06/2019
Giá: 780 Triệu
Diện tích: 200 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 07/06/2019
Giá: 460 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 07/06/2019
Giá: 2.3 Triệu/m2
Diện tích: 500 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 07/06/2019
Giá: 480 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 04/06/2019
Giá: 755 Triệu
Diện tích: 200 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 04/06/2019
Giá: 755 Triệu
Diện tích: 200 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 04/06/2019
Giá: 480 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 04/06/2019