Nhà đất cần bán tại Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 870 Triệu
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 23/04/2019
Giá: 870 Triệu
Diện tích: 800 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 23/04/2019
Giá: 480 Triệu
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/04/2019
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/04/2019
Giá: 870 Triệu
Diện tích: 400 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 17/04/2019
Giá: 870 Triệu
Diện tích: 400 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 16/04/2019
Giá: 9 Triệu/m2
Diện tích: 200 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 16/04/2019
Giá: 457 Triệu
Diện tích: 105 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 13/04/2019
Giá: 1,8 Triệu/m2
Diện tích: 2000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 12/04/2019
Giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 578 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 12/04/2019
Giá: 470 Triệu
Diện tích: 106 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 12/04/2019
Giá: 940 Triệu
Diện tích: 250 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 11/04/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 11/04/2019
Giá: 790000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 23/03/2019
Giá: 960 Triệu
Diện tích: 300 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/03/2019