Nhà đất cần bán tại xã/phường Hòa Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 1100000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/06/2019
Giá: 2,5 Tỷ
Diện tích: 250 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/06/2019
Giá: 1.100.000.000 Triệu
Diện tích: 96 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/06/2019
Giá: 1050 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 06/06/2019
Giá: 1050 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 06/06/2019
Giá: 1250 Tỷ
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 05/06/2019
Giá: 1,3 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 05/06/2019
Giá: 6 Triệu/m2
Diện tích: 800 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 04/06/2019
Giá: 650 Triệu
Diện tích: 120 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 30/05/2019
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 24/05/2019
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 24/05/2019
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 90 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 24/05/2019
Giá: 950000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 24/05/2019
Giá: 750000 Triệu
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 24/05/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 150 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/05/2019