Nhà đất cần bán tại xã/phường Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 250000 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường 26 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 700 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 126 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 914 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 520 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 26 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 620 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Hà Văn Lao - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 0 Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Xuyên Á - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 210 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.85 Tỷ
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Lê Công Miễn - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 510 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Công - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 720 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 960 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay