Nhà đất cần bán tại xã/phường Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 420 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 920 Triệu
Diện tích: 90 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/06/2019
Giá: 680 Triệu
Diện tích: 90 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 17/06/2019
Giá: 1,58 Tỷ
Diện tích: 81 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 15/06/2019
Giá: 17,1 Triệu/m2
Diện tích: 82 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 15/06/2019
Giá: 16 Triệu/m2
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 15/06/2019
Giá: 1593000000 Tỷ
Diện tích: 85 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 15/06/2019
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 90 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 15/06/2019
Giá: 1100 Triệu
Diện tích: 113 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/06/2019
Giá: 2.6 Tỷ
Diện tích: 250 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/06/2019
Giá: 16000000 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 13/06/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 90 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 13/06/2019
Giá: 2 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 12/06/2019
Giá: 1,2 Tỷ
Diện tích: 120 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 10/06/2019
Giá: 1650 Tỷ
Diện tích: 93 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/06/2019