Nhà đất cần bán tại xã/phường Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 1.6 Tỷ
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường Bình Mỹ - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.4 Tỷ
Diện tích: 225 m²
Vị trí: Đường Lê Cẩn - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 16 Triệu/m²
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 560 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.8 Tỷ
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 26 Triệu/m²
Diện tích: 124 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 15.9 Triệu/m²
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.4 Tỷ
Diện tích: 225 m²
Vị trí: Đường Bình Mỹ - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.4 Tỷ
Diện tích: 225 m²
Vị trí: Đường Bến Than - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.4 Tỷ
Diện tích: 225 m²
Vị trí: Đường Bầu Trâm - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.4 Tỷ
Diện tích: 225 m²
Vị trí: Đường Đình Thôn - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.4 Tỷ
Diện tích: 225 m²
Vị trí: Đường Mỹ Khánh - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.4 Tỷ
Diện tích: 225 m²
Vị trí: Đường Giáp Hải - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay