Nhà đất cần bán tại An Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 680 Triệu
Diện tích: 120 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 12/04/2019
Giá: 688 Triệu
Diện tích: 110 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 12/04/2019
Giá: 700 Triệu
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 06/04/2019
Giá: 700 Triệu
Diện tích: 1200 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 05/04/2019
Giá: 1300 Triệu
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 02/04/2019
Giá: 720 Triệu
Diện tích: 120 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 02/04/2019
Giá: 730 Triệu
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 02/04/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 800 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 27/03/2019
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 250 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 27/03/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 400 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 27/03/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 300 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 26/03/2019
Giá: 500 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 15/03/2019