Nhà đất cần bán tại An Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 500 Triệu
Diện tích: 90 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 12/04/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 170 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 12/04/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/04/2019
Giá: 500 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/04/2019