Nhà đất cần bán tại xã/phường An Nhơn Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 13.6 Tỷ
Diện tích: 10005 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 19/06/2019
Giá: 930 Triệu
Diện tích: 800 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 04/06/2019
Giá: 1.9 Triệu/m2
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 04/06/2019
Giá: 1,1 Tỷ
Diện tích: 175 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 17/05/2019
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 240 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 05/04/2019
Giá: 12 Tỷ
Diện tích: 150 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 03/04/2019
Giá: 700 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 29/03/2019