Nhà đất cần bán tại xã/phường 6 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 87 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Đậu - 6 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Hoàng Hoa Thám - 6 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 66 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Lâm - 6 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 66 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Lâm - 6 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 34 m²
Vị trí: Đường B - 6 - Quận 4 - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Oanh - 6 - Quận 12 - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 83 m²
Vị trí: Đường Hoàng Hoa Thám - 6 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 240 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - 6 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 240 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Oanh - 6 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 240 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - 6 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Oanh - 6 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Oanh - 6 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Oanh - 6 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Oanh - 6 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 240 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - 6 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
16/10/2019