Nhà đất cần bán tại xã/phường 5 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Hoàng Hoa Thám - 5 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 1980 Triệu
Diện tích: 20 m²
Vị trí: Đường Phạm Thế Hiển - 5 - Quận 8 - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 26 m²
Vị trí: Đường Tạ Quang Bửu - 5 - Quận 8 - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 42 Triệu
Diện tích: 78 m²
Vị trí: Đường Tạ Quang Bửu - 5 - Quận 8 - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 26 m²
Vị trí: Đường Tạ Quang Bửu - 5 - Quận 8 - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 26 m²
Vị trí: Đường Tạ Quang Bửu - 5 - Quận 8 - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 87 m²
Vị trí: Đường Tạ Quang Bửu - 5 - Quận 8 - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 4 Triệu
Diện tích: 47 m²
Vị trí: Đường Phan Đăng Lưu - 5 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 4 Triệu
Diện tích: 47 m²
Vị trí: Đường Phan Đăng Lưu - 5 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 4 Triệu
Diện tích: 47 m²
Vị trí: Đường Phan Đăng Lưu - 5 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 45 Triệu
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Phan Đăng Lưu - 5 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 45 Triệu
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Phan Đăng Lưu - 5 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Phan Đăng Lưu - 5 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Phan Đăng Lưu - 5 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Phan Đăng Lưu - 5 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
16/10/2019