Nhà đất cần bán tại xã/phường 25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

Giá: 650000000 Triệu
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Đường 5 - 25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 88 m²
Vị trí: Đường Đinh Bộ Lĩnh - 25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 88 m²
Vị trí: Đường Đinh Bộ Lĩnh - 25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Đinh Bộ Lĩnh - 25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 88 m²
Vị trí: Đường Đinh Bộ Lĩnh - 25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 88 m²
Vị trí: Đường Đinh Bộ Lĩnh - 25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 88 m²
Vị trí: Đường Đinh Bộ Lĩnh - 25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
16/10/2019