Nhà đất cần bán tại xã/phường 2 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 55 m2
Vị trí: Đường Nguyễn Trọng Tuyển - 2 - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 60 m2
Vị trí: Đường Nguyễn Trọng Tuyển - 2 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 69 m2
Vị trí: Đường Hồng Hà - 2 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 135 m2
Vị trí: Đường Nguyễn Hữu Cảnh - 2 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 62 m2
Vị trí: Đường Phan Đình Phùng - 2 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 60 m2
Vị trí: Đường Phạm Văn Hai - 2 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 68 m2
Vị trí: Đường Phan Đình Phùng - 2 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 40 m2
Vị trí: Đường Phạm Văn Hai - 2 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 70 m2
Vị trí: Đường Lê Văn Sỹ - 2 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 70 m2
Vị trí: Đường Lê Văn Sỹ - 2 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 60 m2
Vị trí: Đường Phạm Văn Hai - 2 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 60 m2
Vị trí: Đường Phạm Văn Hai - 2 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 70 m2
Vị trí: Đường Phạm Văn Hai - 2 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 70 m2
Vị trí: Đường Phạm Văn Hai - 2 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 60 m2
Vị trí: Đường Lê Văn Sỹ - 2 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay