Nhà đất cần bán tại xã/phường 15 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Hòa Hưng - 15 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Đường 1 - 15 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Hòa Hưng - 15 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Đường Tô Hiến Thành - 15 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 76 m²
Vị trí: Đường Cộng Hòa - 15 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Tô Hiến Thành - 15 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Tô Hiến Thành - 15 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 31 m²
Vị trí: Đường Hoàng Bật Đạt - 15 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Đường Phạm Văn Bạch - 15 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Đường Huỳnh Văn Nghệ - 15 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Hoàng Bật Đạt - 15 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 33 Triệu
Diện tích: 42 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Trỗi - 15 - Quận 1 - Hồ Chí Minh
16/10/2019