Nhà đất cần bán tại xã/phường 14 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - 14 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 1500 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Hồng Đào - 14 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 868 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường An Thượng 6 - 14 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 45 m²
Vị trí: Đường Bến Bình Đông - 14 - Quận 8 - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - 14 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - 14 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - 14 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - 14 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
16/10/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - 14 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
16/10/2019