Nhà đất cần bán tại xã/phường 12 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

Giá: 3 Tỷ
Diện tích: 30 m2
Vị trí: Đường Bùi Đình Túy - 12 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 60 m2
Vị trí: Đường B - 12 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 55 m2
Vị trí: Đường H - 12 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 65 m2
Vị trí: Đường Nguyễn Minh Hoàng - 12 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 6 Triệu
Diện tích: 55 m2
Vị trí: Đường Lê Trung Nghĩa - 12 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 62 m2
Vị trí: Đường Đồng Đen - 12 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 60 m2
Vị trí: Đường Trường Chinh - 12 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 95 m2
Vị trí: Đường Nguyễn Thái Bình - 12 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 50 m2
Vị trí: Đường Thành Thái - 12 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 54 m2
Vị trí: Đường Trường Chinh - 12 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Đường Tùng Thiện Vương - 12 - Quận 8 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 4.2 Tỷ
Diện tích: 48 m2
Vị trí: Đường Đồng Đen - 12 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 15 m2
Vị trí: Đường Cao Thắng - 12 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 15 m2
Vị trí: Đường Cao Thắng - 12 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay