Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh

Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Hương lộ 2 - Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 5400000000 Triệu
Diện tích: 60 m2
Vị trí: Đường 46 - Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 2600000000 Triệu
Diện tích: 60 m2
Vị trí: Đường 53 - Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1500000000 Triệu
Diện tích: 60 m2
Vị trí: Đường Mã Lò - Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 530 Triệu
Diện tích: 38 m2
Vị trí: Đường 17 - Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 75 m2
Vị trí: Đường Mã Lò - Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m2
Vị trí: Đường Tên Lửa - Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 90 m2
Vị trí: Đường Tên Lửa - Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay