Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh

Giá: 530 Triệu
Diện tích: 38 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/07/2019
Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 08/03/2019
Giá: 5400000000 Triệu
Diện tích: 60 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 07/11/2018
Giá: 2600000000 Triệu
Diện tích: 60 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 01/11/2018
Giá: 1500000000 Triệu
Diện tích: 60 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 31/10/2018