Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Tạo A - Bình Tân - Hồ Chí Minh

Giá: 1,6 Tỷ
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/08/2019
Giá: 2700000000 Tỷ
Diện tích: 60 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/08/2019
Giá: 4250000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/08/2019
Giá: 2.2 Tỷ
Diện tích: 250 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/08/2019
Giá: 660 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/08/2019
Giá: 650 Triệu
Diện tích: 40 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/08/2019