Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Tạo A - Bình Tân - Hồ Chí Minh

Giá: 900 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 10B - Tân Tạo A - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 2.2 Tỷ
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Trần Văn Giàu - Tân Tạo A - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1,6 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Kiệt - Tân Tạo A - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 2700000000 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Tân Tạo A - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 4250000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Văn Giàu - Tân Tạo A - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 660 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Văn Giàu - Tân Tạo A - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 650 Triệu
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Trần Văn Giàu - Tân Tạo A - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 579 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Văn Giàu - Tân Tạo A - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Hôm nay