Nhà đất cần bán tại xã/phường Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh

Giá: 5300000000 Triệu
Diện tích: 50 m2
Vị trí: Đường Lê Văn Quới - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1800000 Tỷ
Diện tích: 200 m2
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Tú - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1280000000 Triệu
Diện tích: 64 m2
Vị trí: Đường Tây Lân - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 1280000000 Triệu
Diện tích: 64 m2
Vị trí: Đường Tây Lân - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 880 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Bà Hom - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 9000000000 Tỷ
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Đường Bình Trị Đông - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 3,1 Tỷ
Diện tích: 42 m2
Vị trí: Đường Chiến Lược - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 12000000 Trăm nghìn/m2
Diện tích: 59 m2
Vị trí: Đường 11A - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 2300000000 Tỷ
Diện tích: 70 m2
Vị trí: Đường 17 - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 35 m2
Vị trí: Đường Lê Văn Quới - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 35 m2
Vị trí: Đường Lê Văn Quới - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 35 m2
Vị trí: Đường Lê Văn Quới - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 56 m2
Vị trí: Đường Tên Lửa - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 56 m2
Vị trí: Đường Tên Lửa - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 2100 Triệu
Diện tích: 81 m2
Vị trí: Đường Trương Phước Phan - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : Hôm nay