Nhà đất cần bán tại xã/phường Bình Trị Đông B - Bình Tân - Hồ Chí Minh

Giá: 6 Tỷ
Diện tích: 110 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/04/2019
Giá: 1,9 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 13/12/2018
Giá: 4500000000 Triệu
Diện tích: 450 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 27/11/2018
Giá: 22000000000 Triệu
Diện tích: 330 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 17/11/2018
Giá: 15000000000 Triệu
Diện tích: 176 m2
Vị trí: Bình Tân -
Ngày đăng : 14/11/2018
Giá: 5500000000 Triệu
Diện tích: 98 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 13/11/2018
Giá: 22000000000 Triệu
Diện tích: 330 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 05/11/2018
Giá: 1200000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 03/11/2018
Giá: 900000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 03/11/2018
Giá: 4TY5 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 03/11/2018
Giá: 1700000000 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 01/11/2018
Giá: 880000000 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 01/11/2018
Giá: 1700000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 01/11/2018
Giá: 2100000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 01/11/2018
Giá: 2100000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Tân - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 01/11/2018