Nhà đất cần bán tại xã/phường Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh

Giá: 1700000000 Triệu
Diện tích: 105 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 27,000,000 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 330000000 Triệu
Diện tích: 56 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 1350000000 Triệu
Diện tích: 60 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 310000000 Triệu
Diện tích: 48 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 360000000 Triệu
Diện tích: 52 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 360000000 Triệu
Diện tích: 52 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 2500000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 1TY4 Triệu
Diện tích: 40 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 2000000000 Triệu
Diện tích: 63 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 360000000 Triệu
Diện tích: 52 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 1400000000 Triệu
Diện tích: 40 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 2000000000 Triệu
Diện tích: 63 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 2000000000 Triệu
Diện tích: 64 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 9600000000 Triệu
Diện tích: 192 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019