Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh

Giá: 3120000000 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/01/2019
Giá: 38000000 Tỷ
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 19/01/2019
Giá: 38000000 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 29/12/2018
Giá: 37000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 29/12/2018
Giá: 650000000 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 07/12/2018
Giá: 38000000 Tỷ
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 26/10/2018
Giá: 38000000 Tỷ
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 26/10/2018