Mua Bán Cho Thuê Đất Nền Giá Rẻ TPHCM - TRANGNHADAT.VN

Nhà đất cần bán tại huyện/quận Quận 10 - Hồ Chí Minh

Giá: 30 Tỷ
Diện tích: 300 m2
Vị trí: Quận 10 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 110 m2
Vị trí: Quận 10 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 140 m2
Vị trí: Quận 10 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 55 m2
Vị trí: Quận 10 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 48 m2
Vị trí: Quận 10 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 50 m2
Vị trí: Quận 10 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 55 m2
Vị trí: Quận 10 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 55 m2
Vị trí: Quận 10 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 140 m2
Vị trí: Quận 10 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 65 m2
Vị trí: Quận 10 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 48 m2
Vị trí: Quận 10 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 110 m2
Vị trí: Quận 10 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 68 m2
Vị trí: Quận 10 - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019